gpo ginnex อาหารตามธรรมชาติทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ

gpo ginnex อาหารตามธรรมชาติทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพในปัจจุบันนั้นอาหารเสริมสกัดเม็ดประเภทผักและผลไม้ เปิดตัวขึ้นท่ามกลางกระแสคนรักสุขภาพอย่างมากมาย แต่หากลองคิดกลับกัน การรับประทานผักและผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น ก็น่าเป็นทางเลือกที่ดีและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้อย่างไรก็ตาม ลองไปฟังมุมมองของผู้รับประทาน คุณหมอและนักโภชนาการเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารเสริมสกัด กับการรับประทานอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ว่าอย่างไหนจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนายยุทธนา นารี อายุ 32 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ด) กล่าวว่า ตนรับประทานอาหารเสริมสกัดจากผักและผลไม้มานานประมาณ 6 เดือนแล้ว และรับประทานอยู่ 2 ชนิด ตัวแรกเป็นอาหารเสริมสกัดที่อยู่ในรูปของแคปซูล โดยมีสารสกัดของผักและผลไม้อยู่ด้วย ตัวที่ 2 เป็นอาหารเสริมจำพวกซุปไก่สกัด โดยยุทธนากล่าวว่า หลังจากที่รับประทานอาหารเสริมสกัด 2 ตัวนี้เข้าไปแล้วทำให้ตนเองรู้สึกกระชุ่มกระชวย พอตื่นเช้ามารู้สึกมีแรงที่จะไปทำงานมากขึ้น ในอนาคตยุทธนากล่าวว่า อาจจะลองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถรับประทานแทนข้าวมาลองรับประทานดู เพราะตนเองต้องทำงานหนัก จึงไม่มีเวลาเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงครบถ้วนด้วยสารอาหารจากผักผลไม้ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดเหล่านี้ gpo ginnex.

gpo ginnex

gpo ginnex ขณะที่ นพ.ภาณุวัฒน์ พุทธเจริญ แพทย์สถาบันการแพทย์ผสมผสานตรัยยา รพ.ปิยะเวท กล่าวว่า การเลือกรับประทานอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะผักและผลไม้ในธรรมชาติ เช่น แอปเปิ้ล มีส่วนประกอบของวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ในจำนวนที่ค่อนข้างมาก และให้พลังงานโดยตรงต่อผู้รับประทานมากกว่าอาหารเสริมสกัดเม็ด เพราะวิตามินเสริมสกัดเม็ดนั้น บางครั้งไม่ได้สกัดจากสารอาหารในธรรมชาติโดยตรง แต่ส่วนหนึ่งมาจากวิธีการสังเคราะห์และต้องใช้สารเคมีในการสังเคราะห์ด้วย พูดง่าย ๆ ว่าอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด ปัญจขันธ์

สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดแล้วกล่าวว่าดีต่อร่างกาย ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย สดชื่นนั้น คุณหมอกล่าวว่า ก็อาจจะมีทั้งที่รับประทานแล้วได้ผลดีจริง เช่น ฤทธิ์ของยานั้นมี 100% แล้วผู้ที่รับประทานสามารถดูดซึมสารอาหารได้ 40-50% ก็ถือว่าได้ผลดี แต่การที่จะนำไปใช้ในร่างกายได้จริงนั้น คุณหมอกล่าวว่าค่อนข้างวัดได้ยาก นอกจากจะได้รับการรับรองจากแพทย์ที่เป็นผู้ให้อาหารเสริมสกัดเม็ดเหล่านี้เอง หรือส่วนหนึ่งมาจาก “ฤทธิ์ของยาหลอก” หรือพูดง่าย ๆ ว่าตัวยานั้นไม่ได้ทำให้เกิดผลแต่เป็นเรื่องจิตใจมากกว่า ที่บอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดเหล่านี้แล้วบอกว่าได้ผลดีนั่นเอง gpo ginnex

ขณะเดียวกันการจะบอกว่า การเลือกรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดสกัดดีหรือไม่นั้น คุณหมอกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าร่างกายของเรานั้นจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเหล่านี้หรือไม่ แต่ถ้าให้แนะนำ ควรเลือกรับประทานอาหารจากธรรมชาติจะดีที่สุด แต่ในกรณีที่บางรายจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมก็สามารถรับประทานได้ แต่ควรดูว่าอาหารเสริมสกัดเหล่านี้ได้รับการควบคุมมาตรฐานจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหรือไม่ แต่ถ้าผ่าน อย.แล้ว ก็จำเป็นต้องดูว่าสารอาหารที่สกัดมานั้นสกัดมาจากธรรมชาติหรือไม่ เพราะถ้าสกัดมาจากสารอาหารธรรมชาตินั้น ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับประทานน้อยลง และที่สำคัญต้องไม่รับประทานเกินขนาด

ส่วนผลเสียหรือผลข้างเคียง สำหรับการรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดนั้น คุณหมอกล่าวว่า ถ้าเป็นผลเสียในระยะเฉียบพลัน อาจส่งผลให้ผู้รับประทานมีอาการอ่อนเพลีย มีอาการแพ้ รู้สึกมึนงง แน่นท้อง วิงเวียนศีรษะ เป็นต้น หรืออาจท้องเสียอ่อน ๆ ได้ gpo ginnex ส่วนผลเสียในระยะยาวนั้น ถ้าหากรับประทานเกินมาตรฐานที่ร่างกายต้องการก็จะทำให้ร่างกายทำงานหนัก เพราะอวัยวะต่าง ๆ ต้องขับสารส่วนเกินเหล่านี้ออกมา จึงส่งผลให้ทั้งตับและไตทำงานหนักนั่นเอง

ขณะที่ น.ส.นฤมล วัฒนาโสภณ นักโภชนาด้านอาหาร รพ.กล้วยน้ำไท 1 กล่าวว่า การเลือกรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดนั้น สามารถทำได้ถ้ากำลังทุนทรัพย์เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ควรอ่านฉลากในการรับประทานให้ครบถ้วนก่อนรับประทาน เช่น ในหนึ่งวันควรรับประทานไม่เกินกี่เม็ด เป็นต้น นอกจากนี้หากผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานและโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดที่อยู่รูปเม็ดและในรูปน้ำที่บรรจุกระป๋อง เพราะทั้ง 2 โรคนี้มีข้อจำกัดในการรับประทาน

อย่างไรก็ตาม นักโภชนาการสาวกล่าวว่า หากเลือกได้ก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาตินั้นจะดีที่สุด เพราะในผักและผลไม้นั้นจะมีกากใยและเส้นใยของอาหาร จะช่วยทำให้ผู้ที่รับประทานได้รับประโยชน์จากอาหารที่รับประทานมากกว่าการรับประทานอาหารเสริมสกัด เพราะในอาหารเสริมสกัดไม่มีกากใยอาหาร

ท้ายนี้นักโภชนาการกล่าวว่า หากเรารับประทานผักและผลไม้เป็นประจำอยู่แล้ว รวมถึงดื่มน้ำ 1 แก้วหลังจากรับประทานอาหาร บวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมสกัดเม็ดเหล่านี้แต่อย่างใด gpo ginnex.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.